Missionsprovinsens gudtjäster i Linköping
Välkommen till

Paulusgemenskapen

Missionsprovinsen i Uppsala

Nästa gudstjänst

  • Högmässa Sjunde Söndagen efter Trefaldighet (Kristi Förklarings Dag)
    14 juli 2024, kl 11:00

    Högmässa med Pastor Olle Lidén
    Kyrkkaffe


Hos oss firar vi gudstjänst med

evangelisk-luthersk tro

Missionsprovinsen är i sin lära evangelisk-luthersk, vilket betyder att Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen utgör grund och norm för lära och liv i vår församling.

klassisk svenskkyrklig liturgi

I våra gudstjänster följer vi en klassisk gudstjänstordning enligt 1986 års kyrkohandbok, och läser texterna enligt 1983 års evangeliebok med Svenska Folkbibelns språkdrärkt från 2015.

i apostolisk ordning

Missionsprovinsen ser sig som ett icke-territoriellt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Vi har en kyrklig struktur med präster och församlingar, som leds av en biskop – som vill vara trogna Bibelns ord.

Välkommen till Dag
Hammarskjölds väg 17

Pauluskapellet i Uppsala

Om Paulusgemenskapen

Paulusgemenskapen är en av Missionsprovinsens församlingar och har sin hemvist i Pauluskapellet i Uppsala, ett begravningskapell beläget i de vackra omgivningarna i närheten av Uppsala slott. Här firar vi högmässa varje söndag klockan 11, med efterföljande gemenskap vid det uppskattade kyrkkaffet. Vi följer Svenska kyrkans ordningar, enligt Kyrkohandboken från 1983 och använder Den svenska psalmboken 1986. Gudstjänsterna är klassiskt svenskkyrkligt präglade, med en kristuscentrerad förkunnelse.

Församlingen har funnits sedan 90-talet och var länge ansluten som lokalavdelning till Kyrkliga förbundet. Medlemmarna har olika kyrklig bakgrund, bland annat från Svenska kyrkan och ELM-BV, men alla förenas vi av en längtan efter att få höra Guds Ord förkunnas rent och klart och att få möta vår Herre och frälsare i sakramenten. Vi vill vara en bibeltrogen församling som står stadigt i Guds Ord och inte sveps med i tidens uttryck och idéer. Välkommen till oss!

Om Missionsprovinsen

Ett fritt stift för kristna i Sverige
Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.
Missionsprovinsen i Linköping
Paulusgemenskapen i Uppsala

Om vår församling

Paulusgemenskapen i Uppsala  är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Givande

Vår församling drivs ekonomiskt uteslutande av enskildas gåvor. Vill du vara med och stötta vår verksamhet finns följande sätt att ge en gåva på:
Swish: 123 016 76 50
BG: 347-7189
BIC: HANDSESS, IBAN: SE90 6000 0000 0004 9684 0681

Nytt från Missionsprovinsen

©  Paulusgemenskapen | Skapad av Vestergård Webb & Design