Predikoturer

Predikoturer

Kommande gudstjänster

Ännu inga predikoturer inlagda.

Nästa gudstjänst

Inga gudstjänster är tyvärr inlagda i kalendern.

Om vår församling

Paulusgemenskapen i Uppsala  är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Givande

Vår församling drivs ekonomiskt uteslutande av enskildas gåvor. Vill du vara med och stötta vår verksamhet finns följande sätt att ge en gåva på:
Swish: 123 016 76 50
BG: 347-7189
BIC: HANDSESS, IBAN: SE90 6000 0000 0004 9684 0681

Nytt från Missionsprovinsen

©  Paulusgemenskapen | Skapad av Vestergård Webb & Design