Kontakt

Kontakt

Kontakta oss

Varmt välkommen till våra gudstjänster!

Kyrkoherde är Andreas Johansson. Har du frågor om församlingen eller dess gudstjänster är du välkommen att höra av dig till honom.

Om vår församling

Paulusgemenskapen i Uppsala  är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Givande

Vår församling drivs ekonomiskt uteslutande av enskildas gåvor. Vill du vara med och stötta vår verksamhet finns följande sätt att ge en gåva på:
Swish: 123 016 76 50
BG: 347-7189
BIC: HANDSESS, IBAN: SE90 6000 0000 0004 9684 0681

Nytt från Missionsprovinsen

©  Paulusgemenskapen | Skapad av Vestergård Webb & Design